szafy apteczne i lekarskie

SZAFA LEKARSKA SML 101

2071,32  1864,19  (1515,60 netto)

SZAFA LEKARSKA SML111 – NA KÓŁKACH

2389,89  2150,90  (1748,70 netto)

SZAFA LEKARSKA SML 112

2579,31  2321,38  (1887,30 netto)

SZAFA LEKARSKA SML102 – NA KÓŁKACH

3099,60  2789,64  (2268,00 netto)

SZAFA LEKARSKA SML 115

2783,49  2505,14  (2036,70 netto)

SZAFA LEKARSKA SML105 – NA KÓŁKACH

3312,39  2981,15  (2423,70 netto)

SZAFA LEKARSKA SML 103

3067,62  2760,86  (2244,60 netto)

SZAFA LEKARSKA SML113 – NA KÓŁKACH

3354,21  3018,79  (2454,30 netto)

SZAFA LEKARSKA SML 114

2521,50  2269,35  (1845,00 netto)

SZAFA LEKARSKA SML104 – NA KÓŁKACH

3038,10  2734,29  (2223,00 netto)

PODSTAWA DO SZAFY SML

293,97  264,57  (215,10 netto)

szafy apteczne i lekarskie